Maa- ja metsätalousministeriö on 19.2 asettanut työryhmän seuraamaan lohi- ja meritaimenstrategian sekä kalatiestrategian toteutusta.

Työryhmän tehtävänä on avustaa ministeriötä kyseisten strategioiden toteutumisen seurannassa sekä esitettyjen toimenpiteiden aikatauluttamisessa ja koordinoinnissa. Seurantaryhmän tehtävänä on myös ylläpitää hallinnon, tutkimuksen ja sidosryhmien välistä keskustelua lohipolitiikasta.

Työryhmän puheenjohtajana toimii osastopäällikkö Juha Ojala (MMM) ja varapuheenjohtajana osastopäällikkö Timo Tanninen (YM). Työryhmässä on puheenjohtajiston lisäksi peräti 34 jäsentä ja työryhmää on avustamassa neljä sihteeriä. Kalastuselinkeinon edustus on valitettavasti erittäin minimaalinen, SAKL:n edustajana on ammattikalastaja Heikki Salokangas.

Lähde: MMM 19.2.2015