Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut elintarvikelainsäädännön ja valvonnan jaoston (ent. elintarvikeneuvottelukunta) alaryhmät kolmivuotiskaudelle 2013-2016. Alaryhmä ”kalastustuotteet” toimii entiseen malliin. Alaryhmän tehtävänä on toimeksiannon mukaan:  ”Codexin kala- ja kalastustuotekomitea CCFFP; kalastustuotteita ja simpukoita koskeva EU:n hygienialainsäädäntö ja sen toimeenpano; kalastustuotteiden vierasaineita koskevat asiat tiedotetaan tälle asiantuntijaryhmälle, mutta käsitellään kontaminantit ja radioaktiiviset jäämät -asiantuntijaryhmässä; tehtäväalueeseen kuuluvat kansalliset kysymykset)”,

Alaryhmän puheenjohtajana toimii eläinlääkintöylitarkastaja Maaria Hackzell maa- ja metsätalousministeriöstä. SAKL on edustettuna alaryhmässä.

Lähde: MMM 27.9.2013