Maa- ja metsätalousministeriö on 20.9 antanut asetuksen Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012. Asetus muuttaa 21.12.2011 annettua asetusta (1379/2011).

Itäisen turskakannan kiintiö (ICES osa-alue 25-32):

Yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 820 tonnia.

Enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten troolipyydyksillä pyydettävä saalis saa olla yhteensä enintään 450 tonnia.

Tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten verkoilla tai koukuilla pyydettävä turskasaalis saa leveysasteen 59 30´ N pohjoispuolella olla yhteensä enintään 12 tonnia ja leveysasteen 59 30´N eteläpuolella yhteensä enintään 25 tonnia.

Asetus astuu voimaan 21.9.2012.

Lisätietoja:

Liiton toimisto

puh. 0400-720 690

sakl@sakl.fi