Ravintoloiden ja elintarvikemyymälöiden elintarvikevalvonnan tulokset julkaistaan toukokuusta 2013 alkaen aluksi internetissä ja myöhemmin myös yrityksen sisäänkäynnin yhteydessä. Tulokset kerrotaan Oiva-raportissa, jossa hymynaama-symboleilla kuvataan yrityksen elintarvikevalvonnan tuloksia.

Mitä leveämpi hymy, sitä paremmin elintarviketurvallisuusasiat ravintolassa tai myymälässä ovat. Hymynaamoja on neljä: oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono.

”Oivallisen” tai ”hyvän” hymyn saaneessa yrityksessä elintarviketurvallisuusasiat on hoidettu hyvin. ”Oivallinen” hymy tarkoittaa sitä, että toiminta on vaatimusten mukaista. ”Hyvän” hymyn saaneen yrityksen toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät ole riski kuluttajalle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

”Korjattavaa” hymy viestii epäkohdasta, joka heikentää elintarviketurvallisuutta tai johtaa kuluttajaa harhaan. Epäkohta on korjattava määräajassa. Välittömästi epäkohta on korjattava silloin, kun yritys saa ”huonon” hymyn.

Kuntien elintarvikevalvojat tarkastavat muun muassa yrityksen yleistä hygieniatasoa, elintarvikkeiden lämpötiloja ja pakkausmerkintöjä. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira laatii ohjeet kunnille valvontatulosten arviointiin. Tavoitteena on yhdenmukaistaa tarkastuksia koko Suomessa.

Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Elintarvikealan yrityksille avautuu samalla mahdollisuus kertoa kuluttajille, että oma toiminta on kunnossa.

Elintarvikevalvontatietojen julkistamisesta säädetään elintarvikelaissa ja tarkemmin valmisteilla olevassa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa.

Oivan internetsivut: http://www.oivahymy.fi/portal/fi/

Lähde: Evira 4.2.2013