Kalatalouden innovaatio-ohjelmissa tuli keväällä täysi toimintavuosi täyteen. Marraskuun 8.–9. päivänä Kalatalouden innovaatiopäivät kokoavat alan yhteen kuulemaan, mitä ohjelmissa on saatu aikaan.

Innovaatiopäivät ovat kaksipäiväinen tapahtuma: torstaina aloitetaan tutustuminen innovaatio-ohjelmien kuulumisiin. Lisäksi kuullaan digitalisaation hyödyntämisestä kala-alalla ja työtehoseurannan koulutushankkeen lopputulemista. Perjantaina syvennytään eri innovaatio-ohjelmiin kolmessa vaihtoehtoisessa päiväohjelmassa. Päiväohjelmat käsittelevät vesiviljelyä, kaupallista kalastusta ja ympäristöohjelmaa.

Kaupallisen kalastuksen ohjelmaa luotsaa perjantaina Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja.

”On jännittävää nähdä, miten pitkälle ensimmäisen toimintavuoden aikana on päästy. Elinkeinon piirissä odotetaan kovasti konkreettisia tuloksia”, Jordas toteaa.

Tutkijat, hallinnon ihmiset ja yrittäjät yhteen

Kalatalouden innovaatiopäivät järjestetään toista kertaa. Jordas oli paikalla myös viime vuonna. Hänestä on tärkeää, että tutkijoiden ja hallinnollisten toimijoiden lisäksi tilaisuuteen osallistuu myös yrittäjiä. Jordasin iloksi innovaatiopäiville ilmoittautuneista noin kolmannes on nimenomaan elinkeinonharjoittajia.

Kalatalouden keskusliiton toiminnanjohtaja Vesa Karttunen toimii puolestaan innovaatiopäivien ympäristöosion puheenjohtajana. Myös hän osallistuu päiville toista kertaa, samassa roolissa kuin viime vuonna.

”Nämä tilaisuudet ovat olennaisen tärkeitä tiedon levittäjiä, jos ajatellaan, että hankkeilla tuotettavaa tietoa halutaan saada hyödynnettyä käytännössä. Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnittelu alkaa ensi vuonna, mikä korostaa tilaisuuden merkitystä”, Karttunen pohtii.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaan kuuluu viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa: Markkinoinnin innovaatio-ohjelma, tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus -ohjelma, kalatalouden ympäristöohjelma, vesiviljelyn innovaatio-ohjelma ja kalastuksen innovaatio-ohjelma. Innovaatiopäivät järjestää markkinoinnin innovaatio-ohjelma.

Luonnonvarakeskus (Luke) koordinoi kolmea innovaatio-ohjelmaa:

  • Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen
  • Kalatalouden ympäristöohjelma
  • Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

Lisätietoa Luken roolista innovaatio-ohjelmissa löytyy Luken heinäkuisesta uutisesta. Lisätietoa itse innovaatio-ohjelmista löytyy sivustolta merijakalatalous.fi.

Lähde: Luke tiedote 2.11.2018

Katso kalastuksen innovaatio-ohjelma SAKL:n verkkosivuilta TUKALA linkistähttps://sakl.fi/index.php/fi/innovaatio-ohjelma