Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut strategian kalataloushallinnolle. Valmistelussa ovat olleet mukana ministeriön, ELY-keskusten kalatalousyksiköiden, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Metsähallituksen edustajat.

Uudessa strategiassa elinkeinokalatalous on jäänyt taka-alalle ja muita yleisellä tasolla olevia asioita painotetaan vahvemmin. Ministeriön mukaan on kyse linjamuutoksesta.

Lähde: MMM 21.1.2014