Maa- ja metsätalousministeriö on hakenut Suomelle viime perjantaina EU:n komissiolta pysyvää poikkeuslupaa PAH-pitoisuuksien enimmäismäärille. Hakemus koskee muun muassa lupaa tehdä saunapalvia.

Hakemuksen valmisteluvaiheessa pohdittiin erityisesti sitä, otetaanko kaloja mukaan poikkeukseen, ja jos otetaan, mitkä kalat pitäisi sisältyä poikkeuksen.

Lisäksi keskusteltiin poikkeukseen sisällytettävästä savustuksen määritelmästä. Kaloista hakemukseen on otettu nyt mukaan pienet kalat, joiden on todettu olevan ongelmallisempia PAH-pitoisuuksien suhteen.

Savustusmenetelmistä hakemukseen määritettiin suora lämminsavustus puulla tai muulla kasviperäisellä aineella. Hakemus vastaa tältä osin Ruotsin hakemusta.

Suomen jättämässä hakemuksessa on mainittu, että perinteiseksi savustukseksi voidaan katsoa myös epäsuora savustus sekä kylmäsavustus. Näissä menetelmissä PAH-yhdisteiden hallinta on helpompaa, minkä vuoksi niitä ei sisällytetä poikkeukseen.

Komissio käsittelee Suomen hakemuksen syksyn aikana. Suomen aiempi määräaikainen poikkeuslupa on voimassa syksyyn saakka.

Lähde: MT 5.7.2017