Maa- ja metsätalousministeriö on 18.12.2012 asettanut työryhmän, jonka keskeisenä tavoitteena on eduskunnan toivomuksen mukaisesti löytää yhteisymmärrys kansallisesta lohistrategiasta.

Työryhmän tehtävänä on valmistella kansallinen lohistrategia. Työryhmän tulee tarkastella Itämeren lohen ja meritaimenen kalastukseen ja sen ohjaukseen meressä ja joessa, merilohi- ja meritaimenkantojen hoitoon sekä niiden luotaiseen elinkieroon liittyviä kysymyksiä. Työryhmän tulee työssään erityisesti ottaa huomioon hallitusohjelman kirjaukset, jotka koskevat luonnonlohi- ja taimenkantoja sekä ammattikalastuksen toimintaedellytyksiä.

Työryhmän toimikausi on 1.1.-30.4.2013. 

Työryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Risto Artjoki. Työryhmässä on puheenjohtajan lisäksi peräti 26 jäsentä! Ammattikalastuksella on työryhmässä vain kaksi edustajaa, ammattikalastaja Heikki Salokangas (SAKL) ja ammattikalastaja Mikael Lindfors (Nylands Fiskarförbund).

Lähde: MMM 21.12.2012