Orpo 260914 007

Ministeri Petteri Orpo järjesti 26.9 tiedotustilaisuuden ajankohtaisista kalatalouteen liittyvistä asioista. Tilaisuus keräsi runsaasti mediaa paikalle ja myös kalatalouden eri järjestöt olivat hyvin edustettuina.

Orpo aloitti kertomalla omasta läheisestä suhteestaan kalastukseen. Orpo on aktiivinen vapaa-ajankalastaja.

Tilaisuudessa käsiteltiin kolmea suurta kokonaisuutta: kalastuslakia, kansallista lohi- ja meritaimenstrategiaa ja Itämeren kalastuskiintiöitä vuodelle 2015.

Uusi kalastuslaki

Esitys uudeksi kalastuslaiksi on edelleen valtioneuvoston käsittelyssä. Tiedotustilaisuuden varsinaisena kärkenä piti olla valtioneuvoston hyväksymä esitys, mutta esitys ei viikolla läpäissyt valtioneuvoston käsittelyä.

–        Olemme 90 prosenttisesti samaa mieltä esityksestä ja 10 prosenttisesti ei, Orpo totesi. Esityksestä neuvotellaan seuraavan viikon aikana.

–        Ainoa asia, josta vielä neuvotellaan on kalastonhoitomaksu, ja erityisesti eläkeläisten maksuvelvollisuus. Jos eläkeläisten maksuvelvollisuus poistetaan, nousee kaikkien muiden maksut vastaavasti.

–        Tässä on 102 edustajan haaste, ja viittasi hallituksen huteraan enemmistöön eduskunnassa. Puolueiden sisällä on erilaisia kantoja, joten lain käsittelystä eduskunnassa tulee haastava.

Orpo painotti kalakantojen suojelun tärkeyttä, ja erityisesti vaelluskalojen asemaa. Rasvaeväleikkaus voi olla yksi keino säädellä kalastusta ja toisaalta se parantaa istutusten mielekkyyttä.

Muutos on myös se, että vapaa-ajankalastajat saavat kalastaa korkeintaan kahdeksalla verkolla (240 m), poikkeuksena saamelaisten kotiseutualue. Orpo toi esille myös ELY-keskuksien mahdollisuuden myöntää alueellisia kalastuslupia ammattikalastajia. Vapaaehtoiset järjestelyt ovat kuitenkin ensisijaisia ja eduskunnan perustuslakivaliokunta tutkii järjestelmän perustuslainmukaisuutta.

Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia

Esitys kansalliseksi lohi- ja meritaimenstrategiaksi tuodaan valtioneuvoston käsittelyyn samanaikaisesti kuin kalastuslaki. Esitys strategiaksi on työryhmän hyväksymässä muodossaan tulossa valtioneuvostoon. Tässä yhteydessä Orpo nosti esille kalatiestrategiaan liittyvät kysymykset.

–        Aikomuksenani on tuoda seuraaviin hallitusneuvotteluihin, riippumatta siitä ketkä silloin ovat mukana, 5 miljoonan määrärahan vaellusesteiden poistamiseksi. Kutsun myös voimayhtiöt pyöreän pöydän keskusteluihin asiasta, nyt on aika poista esteitä ja rakentaa kalaportaita.  

–        Uudet tutkimukset osoittavat, että velvoitteiden tulisi olla huomattavasti suurempia, seitsemänkertaisia, ja osalla velvoitteista voitaisiin rakentaa kalateitä.

 

Suomi Itämeren suurin kalastusvaltio

Ensi vuoden kalastuskiintiöt olivat myös lyhyesti esillä. Valtioneuvoston esitys Suomen kannaksi on nyt eduskunnan käsiteltävänä ja kantaa hyväksytään lopullisesti ensi viikolla eduskunnan suuressa valiokunnassa. Maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunnat ovat antaneet jo lausuntonsa.

Jos EU-komission esittämät kalastusmahdollisuudet vuodelle 2015 hyväksytään, on Suomi kiintiöiden koon mukaan Itämeren suurin kalastusvaltio. Tähän vaikuttaa toisaalta Pohjanlahden silakkakiintiön kasvu ja toisaalta turskakiintiöiden pienentyminen.

orpo ajankohtaista

 

ruotsinkielisen ylen juttu tilaisuudesta, linkki

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/09/26/orpo-vill-riva-dammar-att-radda-vandringsfiskar