Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksensa Itämeren kalastuskiintiöistä vuodeksi 2015. Komissio ehdottaa, että Itämeren neljää silakkakiintiötä suurennetaan tieteellisten suositusten mukaisesti, sillä kaikkia silakkakantoja kalastetaan tavoitteena olevan kestävän enimmäistuoton tasolla. Suomen kannalta tärkeää Pohjanlahden silakkakiintiötä ehdotetaan suurennettavan 35 prosentilla 186 534 tonniin ja Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakkakiintiötä 51 prosentilla 170 185 tonniin.

Komissio ehdottaa Itämeren pääaltaalle ja Pohjanlahdelle 97 911 lohen kiintiötä, joka olisi kahdeksan prosenttia vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n tieteellinen suositus sisältää laskentatavasta riippuen haarukan 79 000 lohesta aina 116 000 loheen. Suomenlahdelle komissio ehdottaa 10 034 lohen kiintiötä, joka on 23 prosenttia vähemmän kuin kuluvana vuonna.

Muiden Itämeren kalakantojen osalta komissio ehdottaa kilohailikiintiön pienentämistä 17 prosentilla, läntisen turskakannan kiintiön pienentämistä 48 prosentilla ja punakampelakiintiön pienentämistä viidellä prosentilla. Itäisen turskakannan kiintiöstä komissio antaa ehdotuksensa myöhemmin syyskuussa. Kiintiöehdotuksen luvut on esitetty oheisessa taulukossa.

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on tyytyväinen siihen, että komission ehdotus pohjautuu selkeästi tieteelliseen neuvoon.

– Suomen nopea kannanmuodostus heti kansainvälisen merentutkimusneuvoston antaman tieteellisen neuvon saamisen jälkeen ja sen mukainen aktiivinen ennakkovaikuttaminen näyttävät tuottavan tulosta, sillä komission ehdottama Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiön pienentäminen on merkittävä askel Suomen tavoittelemaan suuntaan. Pohjanlahden silakkakiintiötä voitaisiin suurentaa maltillisemmin noin 160 000 tonniin, jotta vuotuinen kiintiövaihtelu pysyy kohtuullisella tasolla, toteaa maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo.

Komission ehdotus analysoidaan vielä perusteellisesti maa- ja metsätalousministeriössä ja ehdotuksesta kuullaan kaikkia tahoja asianmukaisesti. Valtioneuvosto vie esityksen Suomen kannaksi eduskuntaan mahdollisimman nopealla aikataululla. Eduskunta määrittää Suomen lopullisen kannan, jota edistetään johdonmukaisesta kaikissa yhteyksissä aina Luxemburgissa 13–14.10.2014 pidettävään asian lopullisesti ratkaisevaan maatalous- ja kalastusneuvostoon asti.

orpo taulukko

a Suositukseen sisältyy arvio vuoden 2013 mukaisista ei-toivotuista, raportoimattomista ja väärinraportoiduista saaliista. Ei-toivottu saalis (11 %) (hylkeen vahingoittama tai alamittainen lohi) tulee ottaa huomioon vahvistettaessa TAC:ia poisheittokiellon mukaisesti. Lisäksi suositukseen sisältyy raportoimatonta (10 %) ja väärinraportoitua (11 %) saalista, jonka esiintymistä vuonna 2015 tulee harkita TAC:ia vahvistettaessa. Suosituksen haarukka on arvioista ja laskentatavasta riippuen siten 79 000 – 116 000 lohta.

b Suositukseen sisältyy arvio vuoden 2013 mukaisista ei-toivotuista ja raportoimattomista saaliista. Ei-toivottu saalis (11 %) (hylkeen vahingoittama tai alamittainen lohi) tulee ottaa huomioon vahvistettaessa TAC:ia poisheittokiellon mukaisesti. Lisäksi suositukseen sisältyy raportoimatonta saalista (8 %), jonka esiintymistä vuonna 2015 tulee harkita TAC:ia vahvistettaessa. Suosituksen haarukka on arvioista ja laskentatavasta riippuen siten 9 631 – 11 800 lohta.

Lähde: MMM 3.9.2014