Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tyytyväinen EU:n kalastusneuvoston maanantaina Luxemburgissa tekemään päätökseen Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöistä.  Suomen lähtökohtana Itämeren kalastuskiintiöistä päätettäessä on, että kalastuskiintiöt vahvistetaan kestävää enimmäistuottoa, monivuotista suunnitelmaa ja tieteellistä neuvoa kunnioittaen.

”Nyt hyväksytty ratkaisu on EU:n yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja Suomen tavoitteiden mukainen. Useiden kalakantojen osalta tehtiin suuria leikkauksia, mutta joidenkin kantojen osalta kiintiöitä voitiin myös nostaa”, Leppä sanoo.

Ministeri Leppä sanoo olevansa erityisen tyytyväinen siihen, että Itämeren lohikantojen tilanne on parantunut, kun laiton kalastus on saatu merkittävästi paremmin kuriin. Neuvosto päätti jatkaa näitä hyvään kehitykseen johtaneita rajoituksia, kuten lohen väärinraportointia estävää taimenen avomerikalastuksen kieltoa. Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö nousee tieteellisen neuvon mukaisesti 9 prosenttia kuluvaan vuoteen nähden.

”Lohikiintiötä on viime vuosina leikattu laittoman kalastuksen vuoksi, joten on kalastajien kannalta oikeudenmukaista, että kiintiötä voidaan myös nostaa tilanteen parantuessa. Jotta lohen hyvä kehitys turvataan jatkossa, Suomi ajaa monivuotisen suunnitelman laatimista Itämeren lohikannoille”, Leppä sanoo.

Suomi esitti muiden tavoin huolen itäisen turskakannan heikosta tilasta. Suomen hyvin pieni 10 tonnin sivusaaliskiintiö vaikuttaa myös muuhun kalastukseen, sillä esimerkiksi silakan troolikalastus täytyisi lopettaa sivusaaliskiintiön täyttyessä. Tämän vuoksi Suomi sai neuvoteltua lausuman, jonka mukaan Itämeren jäsenvaltiot sitoutuvat auttamaan kiintiövaihtojen avulla niitä maita, jotka joutuvat tällaiseen tilanteeseen.

Suomen silakan kalastuskiintiötä Itämeren pääaltaalla leikattiin 36 prosenttia, mikä heikentää merkittävästi suomalaisen laivaston kalastusmahdollisuuksia. Muilta osin Suomen troolikalastuksen mahdollisuudet pysyvät samalla tasolla kuin tänä vuonna. Kilohailin kiintiö nousi 6 prosenttia kun taas Pohjanlahden silakan kiintiö pysyi ennallaan.

”Pohjanlahden silakan kalastuskiintiö on Suomelle entistäkin tärkeämpi. Sen osalta komissio sitoutui lausumassaan kiirehtimään tieteellisen neuvon päivittämistä ja arvioimaan mahdollista tarvetta tehdä muutos myös kalastuskiintiön tasoon vielä ensi vuoden aikana”, Leppä toteaa.

”Kokonaisuutena olen tyytyväinen ratkaisuun. Se on hyvin vastuullinen ja sen avulla tuemme parhaalla tavalla kalakantojen elinvoimaisuutta ja samalla takaamme myös kalastuselinkeinon tulevaisuuden”, ministeri Leppä summaa.

Lähde: MMM 20.10.2020