Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä oli keskiviikkona Euroopan parlamentin kalatalousvaliokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kuultavana. Leppä esitteli kuulemisissa Suomen keskeiset tavoitteet puheenjohtajakaudella.

Kalatalousasioiden osalta ministeri Jari Leppä piti Suomen keskeisenä tavoitteena kalakantojen kestävää hyödyntämistä, joka ilmenee kestävän enimmäistuoton (MSY) tason saavuttamisena. Tähän on jo päästy useimpien kalakantojen osalta, Leppä totesi. On kuitenkin kalakantoja, kuten Itämeren itäinen turskakanta, joiden tila edellyttää erityisiä suojelutoimia.

”Suomi tulee puheenjohtajamaana tekemään aktiivisesti yhteistyötä kaikkien asianomaisten jäsenmaiden ja komission kanssa, jotta MSY-tavoite pystytään saavuttamaan vuoden 2020 kalastusmahdollisuuksista päätettäessä”, Leppä sanoi.

Suomen toinen keskeinen painopiste on edistää Euroopan meri- ja kalatalousrahastoasetuksen käsittelyä. Lepän mukaan tavoitteena on viimeistellä lokakuun neuvostossa osittainen yleisnäkemys asetuksesta.

Kalastuksen valvonnassa Suomi tukee komission lainsäädäntöehdotusta, joka tähtää yksinkertaistamiseen. Samalla Leppä korosti, että Suomi suhtautuu hyvin vakavasti kalastuksen vastuullisuuteen.

”Tulemme tekemään voimakkaasti työtä laittoman kalastuksen kitkemiseksi. Tämä on erityisen tärkeää kalakantojen kestävän käytön varmistamiseksi. Laittoman kalastuksen estäminen on keskeistä myös kalastajien keskinäisen kohtelun ja oikeudenmukaisuuden kannalta”, Leppä totesi.

Lepän esitystä seurasi varsin vilkas keskustelu. Lepältä kysyttiin myös varautumisesta Brexitiin. Hänen mukaansa Suomi on hyvin varautunut kaikkiin Brexit-vaihtoehtoihin.

Lähde: MMM tiedote 4.9.2019