Saaristomeren ammattikalastajien edustajat Maria Saarinen, Olavi Sahlstén ja Matti Agge tapasivat eilen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän sekä asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanervan sekä varapuheenjohtaja Olavi Ala-Nissilän aloitteesta. 

Päätoimisten kaupallisten kalastajien määrä on vähentynyt 2000-luvulla saaristomerellä 197:stä 90:een. Rannikkokalastuksen taloudellisesti tärkeimpien kalalajien saalis on puolittunut. Samaan aikaan harmaahyljekanta on kolminkertaistunut ja merimetsojen määrä kasvanut yhdestä lähes kuuteen tuhanteen pesivään pariin.

Ammattikalastajien edustajat esittivät toimenpide-ehdotuksia ministeri Lepälle ja ministeri Tiilikaiselle rannikkokalastuksen pelastamiseksi ja kotimaisen luonnonkalan saatavuuden turvaamiseksi. Ehdotukset sisälsivät harmaahylkeen eli hallin kannanvähennystoimia kiintiömetsästyksen lisäksi sekä helpotuksia kiintiömetsästykseen. Kalastajat esittivät helpotuksina mm. hylkeiden suojelualueista luopumista, metsästyksen sallimista Saaristomeren kansallispuistossa sekä rauhoitusajan lyhentämistä. Merimetson osalta kalastajat esittivät valtakunnallisen kannanrajoitussuunnitelman laatimista ja täytäntöönpanoa.

– Ammattikalastajien näkökulmasta harmaahylje- ja merimetsokantojen hallinta ei ole Suomessa kestävää. Rannikkokalastus on romahtanut. Hylje- ja merimetsokantojen suuruutta tulee välittömästi arvioida kalastuselinkeinon näkökulmasta nykyisin tiedoin ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet. Onneksi ministerit Leppä ja Tiilikainen jakavat saman arvion, Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Ilkka Kanerva painottaa.

Puheenjohtaja Kanervan ehdotuksesta ministeri Leppä lupasi nimetä työryhmän, joka seuraa ja raportoi kokonaistilannetta sekä arvioi hylje- ja merimetsokantoja erityisesti ammattikalastuksen näkökulmasta ja jossa on mukana kalastajien edustus. Ministeri Tiilikainen lupasi käynnistää vielä tänä vuonna merimetson kannanhoitosuunnitelman laadinnan. Samoin ministerit pitivät itsestään selvänä, että ammattikalastajien näkökulma tulee huomioiduksi käynnissä olevassa hyljekannan hoitosuunnitelman laadinnassa.

Lähde: Tiedote Varsinais-Suomen Liitto 1.6.2018