Miljömärkta skaldjur och fisk bidrar inte särskilt mycket till en bättre miljö. Högskolan på Gotland driver just nu ett forskningsprojekt för att ta reda på om miljömärkning och certifiering av odlad fisk och skaldjur leder till en bättre miljö. Men det verkar som miljömärkningen har en ganska liten påverkan på miljön.

För trots märkningen är det svårt att välja något som är bra för miljön, till och med för en expert som forskaren Malin Jonell vid Högskolan på Gotland.

– Jag tycker själv att det är väldigt svårt när man ska handla eller äta på restaurang. Hur ska man veta om den här fisken är fångad eller odlad på ett bra sätt? säger Malin Jonell som doktorerar på om miljömärkning av fisk och skaldjur leder till en bättre miljö.

Småskaligt ocertifierat

Det finns en rad miljömärkningar och certifieringar för fisk och skaldjur – och en massa problem kring dem. Till exempel är sällan småskaliga producenter certifierade för att det är för dyrt och för krångligt.

Och det mesta i certifieringssystemen utgår från sådant som vi i den rika delen av världen köper, till exempel asiatiska jätteräkor. Medan karp inte alls finns med, trots att den står för 40 procent av världens fiskodling.

Havet som omger Gotland, Östersjön, finns inte med i forskningsprojektet, utan Malin Jonell har tittat på räkodlingar i Malaysia och hon ska till Vietnam i höst, men trots bristerna tycker hon ändå att man ska välja miljömärkt.

– Sen är den stora frågan vilken miljömärkning man kan lita på, säger Malin Jonell

Snårigt

För att komplicera frågan ännu mer jämför hon fisk och skaldjur odlade på våra breddgrader – blåmussla från västkusten och lax från Norge.

En kravmärkt blåmussla är bättre för miljön än en kravmärkt lax. Men något som inte uppmärksammas så mycket är att blåmusslor som inte är KRAV-märkta är bättre för miljön är kravmärkt lax.

Det beror på att laxen måste matas med fiskmjöl och fiskolja, medan musselodling istället bidrar till en bättre miljö eftersom musslorna renar vattnet och äter det överskott av näring som finns i havet.

Källa: SR/Gotland 8.4.2012