Metsästysasetusta (666/1993) muutetaan siten, että hallin metsästys ei enää vaadi pyyntilupaa vaan sitä voi metsästää vuosittain asetettavan suurimman sallitun saalismäärän, eli kiintiön puitteissa. Vuosittainen kiintiö asetetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Vuosittaista kiintiötä seurataan hallisaaliin ilmoitusvelvollisuudella. Asetus tulee voimaan 1.8.2014.

Valtioneuvosto antoi asetuksen muutoksesta tänään 5.6.2014

Lähde: Valtioneuvosto 5.6.2014