Valtioneuvosto antoi 24.5. asetuksen, jonka tavoitteena on vähentää riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja ja tarvetta metsästykseen liittyviin poikkeuslupiin sekä parantaa saalistietoa erityisesti taantuvien vesilintujen osalta. Metsästysajat pitenevät kesäkuusta alkaen useiden riistalajien osalta.

Itämerennorpan metsästysaika muutettiin  vastaamaan hallin metsästysaikaa, eli norppa on rauhoitettu tammikuun 1. päivästä huhtikuun 15. päivään. Näin itämerennorppaa voidaan metsästää myös loppusyksyllä, jolloin norpat aiheuttavat merkittävää haittaa kalataloudelle.

Lähde: MMM tiedote 24.5.2018