Ympäristöministeriön mukaan eläinten tappaminen on luonnonsuojelualueilla pääsääntöisesti luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä.

Uudellemaalle ollaan perustamassa uusia luonnonsuojelu­alueita. Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat valtion omistamia, jo aikaisemmin luonnonsuojelutarkoituksiin osoitettuja maita.

Esitetyille luonnonsuojelu­alueille osuu metsästyslain seitsemännen pykälän mukaisia valtion yleisiä vesialueita, missä kaikilla riistanhoitomaksunsa maksaneilla Suomessa pysyvästi asuvilla metsästäjillä on oikeus metsästää.

Ympäristöministeriön mukaan eläinten tappaminen on luonnonsuojelualueilla pääsääntöisesti luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Metsästyskielto tarkoittaisi esimerkiksi merilinnustuksen ja harmaahylkeiden pyynnin loppumista.

Ministeriön ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen vakuuttaa, että myös luonnonsuojelu­alueilla metsästys voidaan sallia.

”Meneillään olevien sidosryhmäkeskustelujen ja lausuntokierroksen yhtenä tavoitteena on selvittää metsästykseen liittyvät tarpeet.”

Tarpeita on, se tiedetään saalistilastojen sekä merialueiden linnustuksesta ja hylkeiden pyynnistä kerätyn tiedon perusteella, toteaa Suomen riista­keskuksen Uudenmaan aluetoimiston riistapäällikkö Visa Eronen. Yleisillä vesialueilla metsästystä harrastaville metsästäjille nämä mahdollisuudet ovat ensiarvoisen tärkeitä.

”Yleisillä vesialueilla sijaitsevat metsästykseen soveltuvat luodot uhkaavat käydä vähiin ennen kuin häviävät pahimmillaan lähes kokonaan, jos metsästys merialueille kaavailluilla luonnonsuojelualueilla nyt tai tulevaisuudessa kielletään.”

Lounais-Suomen saariston yleisillä vesialueilla ei soveltuvia luotoja ole, ja Selkämeren kansallispuiston perustamisen yhteydessä alueen luodoille tuli metsästyskielto.

Uudenmaan yleiset vesialueet ovat monellakin tapaa merkitykselliset. Alueella asuu paljon maattomia metsästäjiä, joille metsästys yleisillä vesialueilla on tärkeä harrastus.

Kyse ei kuitenkaan ole vain paikallisesti tai maakunnallisesti tärkeästä oikeudesta ja mahdollisuudesta, Eronen linjaa. Meri­alueille tullaan metsästämään ympäri Suomea.

Suomen Metsästäjäliiton vt. toiminnanjohtaja Teemu Simenius on samoilla linjoilla Erosen kanssa. Hän pelkää, että jo valmiiksi vähille alueille metsästysruuhka ei jakaantuisi yhtä mielekkäästi kuin nykyisin.

Ympäristöministeriön mukaan jokamiehenoikeuksia ei luonnonsuojelualueilla ole yleensä tarpeen rajoittaa. Eronen toteaa, että luontoarvojen suojelemiseksi loogisinta olisi erityisen tarpeen vaatiessa rajoittaa kaikkea liikkumista, ei vain yhtä liikkumismuotoa eli metsästystä.

Hän myös esittää, että luonnonsuojelualueiden valmistelussa otettaisiin aikalisä, jos asetuksella ei pystytä säätämään metsästysmahdollisuudet turvaavaa ratkaisua.

”Metsästyslain osauudistus tarjoaa välineitä säädellä metsästystä esimerkiksi saalisilmoitusten ja kiintiömenettelyjen avulla. Alueiden luontoarvot on joka tapauksessa jo nyt suojattuja, sillä suurin osa niistä kuuluu Natura-verkostoon.”

Yleisillä vesialueilla yli 10 vuotta metsästänyt Juha-Pekka Huusko perusti Facebook-­ryhmän nimeltään Metsästys yhteisillä merialueillamme edellisviikolla. Ryhmässä on jo lähes 2 000 ihmistä.

Hän haluaa tuoda meneillään olevan valmistelutyön mahdollisimman monen tietoisuuteen.

”WWF on tehnyt oman lobbaustyönsä tehokkaasti, sillä ministeriön suojelualue-esitys on pääpiirteittäin sama kuin luontojärjestön. En vastusta luonnonsuojelua, kuten ei moni muukaan metsästäjä, mutta ideologista ja ehdotonta metsästyksen kieltämistä vastustan.”

Lähde: MT 22.5.2017