Metsähallituslain kuulemistilaisuudet pidettiin viime viikolla Helsingissä, Oulussa ja Rovaniemellä. Kuulemisissa lakiluonnoksesta saatiin yli 100 suullista tai kirjallista lausuntoa.
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen katsoo kuulemisten osoittaneen, että Metsähallituksen toimintaa arvostetaan.

– Kuulemisissa kävi ilmi, että Metsähallituksen toimintaa arvostetaan laajasti. Myös moni turha pelko varmasti hälveni. Saatujen lausuntojen perusteella maa- ja metsätalousministeriö tulee muokkaamaan lakiluonnosta. On tärkeää, että Metsähallitus pystyy lainsäädännön vaatimista välttämättömistä muutoksista huolimatta edelleen toteuttamaan eduskunnan tahdon valtion maiden monipuolisessa ja moniarvoisessa hyödyntämisessä.

Muutettu lakiluonnos lähtee vielä lausuntokierrokselle ennen hallituksen esityksen antamista eduskunnalle. Laki annetaan siten, että se tulisi voimaan maaliskuussa 2016.

Lähde: MMM tiedote 28.10.2015