Metsähallituslain uudistuksen ensimmäistä käsittelyä jatkettiin eduskunnan täysistunnossa perjantaina 18. maaliskuuta.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön jätettiin neljä vastalausetta, joista äänestettiin täysistunnossa. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 132/2015  sisältyvän lakiehdotuksen sisällön valiokunnan esityksen mukaisesti äänin 113-28.

Asian toinen käsittely on eduskunnan täysistunnossa viikolla 13.

MmVM 2/2016 vp  
HE 132/2015 vp

Lähde: Eduskunta 18.3.2016