Saimaannorpan suojelu sai lisävauhtia, kun Saimaannorppa-LIFE-hanke alkoi viime vuoden syksyllä. Vuoden aikana on EU-hankkeen antamien varojen turvin tehty pesiville norpille apukinoksia, erätarkastaja on aloittanut työnsä, on testattu norppaturvallisia pyydyksiä sekä viestitty saimaannorpan suojelusta.  

– Vuosi on ollut hyvin vilkas. On hienoa, että näin monta aktiivista toimija tekee yhteistyötä saman tavoitteen eteen. Myös vapaaehtoisten suuri määrä ilahduttaa, toteaa Saimaannorppa-LIFE-hankkeen projektipäällikkö Raisa Tiilikainen. 

Metsähallituksen luontopalvelujen koordinoiman hankkeen talvitoimet käynnistyivät vauhdikkaasti kun leudon sään ja lumettoman alkutalven vuoksi parannettiin norpan pesintäolosuhteita kolaamalla apukinoksia Saimaalla. 

– Päätimme tehdä apukinoksia kattavasti koko Saimaalla ja urakka valmistui parin viikon kuluessa päätöksestä. Apukinoksia tehtiin yhteensä 240. Se ei olisi ollut mahdollista ilman innokasta vapaaehtoisten kolaajien joukkoa, kiittelee Saimaannorppa-LIFE-hankkeen suojelubiologi Jouni Koskela. 

Saimaannorpan pesintätulosta varmennettiin Metsähallituksen luontopalvelujen pesäsukellusten turvin huhti-toukokuussa, mikä niin ikään oli mahdollista EU-rahoituksen avulla.

– Apukinoksista valtaosa oli ollut saimaannorppien käytössä. Metsähallituksen arvion mukaan viime talvena syntyi yhteensä 64 kuuttia, joista 58 apukinoksiin, Koskela jatkaa.

Hankerahoituksen myötä Saimaalle pystyttiin palkkaamaan oma erätarkastaja, Markus Rahikainen, jonka vuosittaisesta työajasta puolet kuluu norpansuojeluvesien valvontaan ja puolet muuhun erävalvontaan. Valvonta-alueet pyrittiin valitsemaan mahdollisimman kattavasti. Erityisesti kalastuksenvalvonnassa löytyi yllättävän paljon huomautettavaa: esimerkiksi väljänieluisia, norpalle vaarallisia katiskoita oli 76 tarkastetuista 392 katiskasta.

LIFE-hankkeen myötä myös Saimaan alueen koululaisille on tarjottu monenlaista tietoa ja toimintaa saimaannorpan elämästä, historiasta ja uhanalaisuudesta yhteistyössä Savonlinnan maakuntamuseon kanssa. Tänä vuonna norppatyöpajoista ja museovierailusta ovat päässeet nauttimaan mm. Varkauden koululaiset. 

Lähde: Metsähallitus 29.10.2014