Valtioneuvosto on tänään nimittänyt Metsähallituksen toimitusjohtajaksi maatalous- ja metsätieteiden tohtori Pentti Hyttisen ja luontopalvelujohtajaksi metsänhoitaja, ylijohtaja Timo Tannisen. Toimitusjohtaja ja luontopalvelujohtaja aloittavat viisivuotisen tehtävänsä 1.9.2016. Toimitusjohtajan tehtävää haki 14 henkilöä ja luontopalvelujohtajan virkaa 24 henkilöä.

Pentti Hyttinen on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden tohtori metsäekonomian alalta. Hyttisen Metsähallituksen tehtäväalueen tuntemus on laaja ja pitkäaikainen pohjautuen hänen toimimiseensa Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen johtajana vuosina 1996–1998, Suomen Metsäyhdistyksessä Päättäjien metsäakatemian suunnittelijana ja johtajana vuosina 1995–1996 sekä Euroopan metsäinstituutissa vuosina 1993–1995. Lisäksi hän on toiminut puheenjohtajana Metsähallituksen alueellisessa neuvottelukunnassa sekä suurpetoneuvottelukunnassa. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntajohtajana hän toimi vuosina 2001–2015. Hyttisen liiketalouden tuntemus pohjautuu erityisesti hänen pitkäaikaiseen toimintaansa maakuntajohtajana, Pohjois-Karjalan metsäkeskuksen johtajana ja hänen tehtäviinsä EU:n tutkimuspääosastolla COST-sihteeristössä vuosina 1998–2001 sekä nykyisessä tehtävässään PenTen Oy:n toimitusjohtajana. Maanpuolustuskurssin Hyttinen suoritti vuonna 2004.

Timo Tanninen on koulutukseltaan metsänhoitaja. Vuodesta 2009 lähtien hän on toiminut ympäristöministeriön luontoympäristöosaston osastopäällikkönä ja ylijohtajana. Hän on lisäksi toiminut vuosina 1984–1985 Ekenäs Forstinstitut:ssa metsänhoitajana ja Metsähallituksessa metsänhoitajana 1985–1992  sekä aluejohtajana 1992–1998. Vuodet 1998–2009 Tanninen toimi WWF Suomen pääsihteerinä. Tanninen on suorittanut maanpuolustuskurssin vuonna 2010.

Metsähallituksen toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa sekä huolehtia liikelaitoksen juoksevasta hallinnosta. Toimitusjohtaja huolehtii hallituksen päätösten täytäntöönpanosta sekä pitää hallituksen tietoisena liikelaitokselle merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista.

Luontopalvelujohtaja johtaa ja kehittää Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä hoitavaa yksikköä ja vastaa luonnonsuojelualueiden hoidosta, käytöstä ja hankinnasta sekä luonnon virkistyskäytön palveluista. Luontopalvelujohtaja vastaa julkisten hallintotehtävien hoitoon tarkoitetun omaisuuden hoidosta ja vastuualueensa asioiden esittelystä Metsähallituksen hallitukselle.

Lähde: MMM 22.6.2016