Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti tänään antamallaan asetuksella Metsähallituksen metsästys- ja kalastusluvista perittävät maksut vuosille 2014–2015. Nuorille voidaan myöntää metsästys- ja kalastuslupia alennetulla hinnalla myös jatkossa. Tarkoituksena on kannustaa nuoria liikkumaan luonnossa sekä tutustumaan metsästykseen ja kalastukseen harrastuksina. Lisäksi lupavalikoima sisältää edelleen runsaasti erilaisia matkapuhelimella haettavia metsästys- ja kalastuslupia, joita kansalaiset ovat pitäneet toimivana ratkaisuna.

Omakustannushintaisten lupien maksuja muun pienriistan kuin kanalintujen pyyntiin muutetaan hieman. Kansalaisilta neljän vuorokauden luvasta perittävä maksu nousee noin neljä prosenttia (27 eurosta 28 euroon) ja viiden vuorokauden luvasta noin seitsemän prosenttia (29 eurosta 31 euroon). Vastaavasti kuuden ja seitsemän vuorokauden luvasta perittävä maksu laskee noin kolme prosenttia (35 eurosta 34 euroon ja 38 eurosta 37 euroon). Kustannusvastaavuuden parantamiseksi ammattikalastusluvista perittäviä maksuja korotetaan.

Asetuksesta löytyy edelleen runsaasti lupalajeja, kuten Metsähallituksen laaja asiakaskunta on toivonutkin. Suomessa on noin 300 000 metsästäjää, joista puolet metsästää valtion mailla vapaan metsästysoikeuden, hankkimansa metsästysluvan tai vuokraamansa metsästysoikeuden turvin.

Metsähallituksen metsästys- ja kalastusluvista perittävät maksut on pyritty määräämään omakustannushintaisina eli luvista kertyvät maksut kattavat niiden tuottamisesta aiheutuvat menot. Maksuasetuksella ei ole vaikutusta metsästyslain kahdeksannen pykälän mukaisen niin sanotun kuntalaisen vapaan metsästysoikeuden hyödyntämiseen.

Lähde: MMM 27.11.2013