Luonnonvarakeskus tutkii ponttonirysästä vapautettujen lohien eloonjäämistä Pohjanlahden rannikolla.

Jos saat merkityn lohen, toimi näin:

  1. Lue merkin tiedon ja ilmoita Lukelle, ota mielellään merkistä kuva. Tarkemmat toimintaohjeet alla.
  2. Vapauta merkitty lohi jatkaman matkaansa. Näin kertyy lisää tietoa lohen elonjäämisestä.

Mereltä tai joesta saatujen lohien merkkien palauttamisesta Luonnonvarakeskukselle maksetaan 25 euron palkkio. Merkittyä lohta ei tarvitse ottaa saaliiksi palauttamista varten, sillä palkkio maksetaan myös vapautetuista kaloista, joiden merkkitiedot toimitetaan yhdessä pyyntipaikan ja mahdollisuuksien mukaan valokuvan kera Luonnonvarakeskukselle.

Merkin tietojen lukemisen jälkeen merkitty lohi tulisi suosituksen mukaan vapauttaa, jotta merkittyjen lohien vaellusreitiltä saataisiin mahdollisimman paljon havaintoja. On tärkeää, että sekä kaupalliset kalastajat että vapaa-ajankalastajat toimittavat merkintätietoja, jotta tietoa saadaan mahdollisimman kattavasti sekä meri- että jokialueilta.

Kalamerkkiä palautettaessa on tärkeää ilmoittaa kalasta ainakin pyyntipäivä ja -paikka. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys. Merkkipalautusilmoitus verkossa riittää, eikä merkkiä silloin tarvitse lähettää postitse.

Merkin voi palauttaa sähköisesti palautuslomakkeella: https://lomakkeet.luke.fi/kalamerkki

Merkin voi palauttaa myös postimaksutta osoitteeseen:

Luonnonvarakeskus
Merkki, 5005751
00003 VASTAUSLÄHETYS

Lähde: Luke ja SAKL 2.6.2020