Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset ovat tehneet seuraavat päätökset: 

Suomenlahdella valtion yleisellä vesialueella talousvyöhykkeeseen asti (ks.liitteenä oleva kartta)

·  saaliksi saadut rasvaevälliset taimenet on laskettava viipymättä takaisin   
   veteen 
·  meritaimenen alamitta nostetaan 50 senttimetristä  65 senttimetriin
·  meritaimenen pyyntiin tarkoitettujen pohjaverkkojen pienin sallittu solmuväli  
   nostetaan 65 millimetristä 80 millimetriin
·  alle 80 millimetrin solmuvälisten verkkojen langan on oltava yksikuituista tai 
   yksilankaista ja langan suurin sallittu paksuus on 0,20 millimetriä. 

Päätökset tulevat voimaan  vuoden 2013 alusta ja ne ovat voimassa vuoden 2022 loppuun. Päätöksissä on kolmen vuoden siirtymäaika  yli 65 millimetrin solmuvälisille meritaimenverkoille sekä ammattikalastajien alle 80 millimetrin solmuvälisille  paksulankaisille verkoille. Kantojen luonnontilan muuttuessa voidaan rajoituksia ELY-keskusten päätöksillä muuttaa. 

Päätökset tulevat heti voimaan mahdollisista valituksista huolimatta, sillä niiden lykkääntyminen olisi yleisen kalatalousedun ja kalastuslain vastaista. Päätöksillä ei aiheuteta kohtuutonta haittaa ammattimaiselle kalastukselle, koska se kohdistuu pääasiassa muihin kalalajeihin ja koska päätöksessä on siirtymäajat kalastajien hankkimille verkoille.

Lähde: Kaakkois-Suomen Ely-keskus 30.11.2012

Liite: Valtion yleinen vesialue Suomenlahdella