SAKL Pcar 2

Suomen Ammattikalastajaliiton tiedote 

julkaisuvapaa 6.4.2016 klo 10.00

Merimetson poikkeuslupiin joustoa

Merimetsokannan räjähdysmäinen kasvu rannikolla on aiheuttanut merkittäviä ongelmia niin rantojen käytölle, huvila-asutukselle kuin kalatalouselinkeinoillekin. Ympäristöministeriö ei ole tähän saakka pystynyt ratkaisemaan ongelmia ja kansalaisten sosiaalinen kestävyys on koetuksella. Merimetsojen aiheuttamiin ongelmiin voi jatkossa olla mahdollista puuttua tehokkaammin jos ministeri Tiilikaisen asettaman merimetsotyöryhmän raportin toimenpide-ehdotukset toteutetaan määrätietoisesti.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen asettama merimetsotyöryhmä luovutti tänään 6.4.2016 raporttinsa ministerille. Loppuraportin tuli sisältää toimenpide-ehdotukset merimetsojen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi kestävällä tavalla.

Raportin perusteella on ympäristöministeriön päivitettävä viipymättä ohjekirjeensä muun muassa poikkeuslupien myöntämisen joustavoittamiseksi ja edistämiseksi. Erityisesti poikkeuslupien haussa on hakijan todistustaakkaa vahinkojen osoittamiseksi kevennettävä huomattavasti ja lupamenettelyä kaiken kaikkiaan helpotettava sekä byrokratiaa vähennettävä, linjaa raportti.

Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas kommentoi pitkän työ tulosta, että loppuraportti on kokonaisuutena kuitenkin odotettu kun otetaan huomioon työryhmän kokoonpano. Liitto on turhautunut ja pettynyt siihen, että työryhmän ehdotukset jäävät puolitiehen ja eivätkä työryhmän ehdotukset sisällä riittävästi konkreettisia toimia saariston ja rannikon asukkaiden sekä kalatalouselinkeinojen kokemien ongelmien ratkaisemiseksi. Raportin ehdotukset eivät valitettavasti sisällä merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Raportista puuttuu kokonaisvaltainen näkemys ja ohjaus merimetsojen aiheuttamien ongelmien rajaamiseksi ja uusien ongelmien syntymisen estämiseksi esimerkiksi sisävesillä.

Jordas toteaa myös, että maa- ja metsätalousministeriö esitti valmistelutyön aikana lainsäädännöllisiä muutoksia ja ministeri Tiilikaisen on syytä vakavasti harkita niitä ja myös kannanhoidollisia toimia.

Merimetsokannan nykyinen kannanhoitosuunnitelma on vuodelta 2005, jolloin jo todettiin, että merimetsokanta on saavuttanut suotuisan suojelun tason. Tuolloin pesiviä merimetsopareja oli noin 5 000, nyt vähintään 24 000. Siten lintujen kokonaismäärä on ennen syysmuuttoa yli 120 000 yksilöä.Merimetson suotuisan suojelun taso ei ole millään tavoin uhattuna vaikka osa nykyisestä tuhansien yksilöiden poikastuotosta säätelytoimin estettäisiin tai tehtäisiin muita kannanhoidollisia toimia,linjaa Jordas.

Lisätietoja: SAKL:n puheenjohtaja Olavi Sahlstén, 0400-227 448 ja toimitusjohtaja Kim Jordas, 0400-720 690. 

Raportti

Raportin liitteet