Merimetso on tullut aikaisempaa rohkeammaksi. Velkuan Iso-Mustileton saarelle kuukausi sitten viedyt varoitusnauhat ovat kalataloussuunnittelija Timo Saarisen mukaan kelvanneet merimetsoille jopa pesänrakennusaineiksi.

– Tälle puolen hehtaarin kokoiselle saarelle on myös noustu maihin useita kertoja, jolloin merimetsot ovat poistuneet hetkeksi. Vain kymmenen päivää sitten pudotettiin puista noin sata kappaletta pesiä, kertoo Saarinen.

Merimetso rakensi pesät kuitenkin pikavauhtia uudelleen ja viime perjantaina todettiin pesissä olevan munia, jolloin häirintätoimista oli luovuttava poikkeuslupapäätöksen mukaisesti.

– On selvää, että saaren puusto tulee kuolemaan pystyyn ja pian valkoisena hohtava ja haiseva saari on menetetty merimetsoille. Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten aiheuttamat vahinkojen korvausvelvollisuus kuuluu valtiolle. Nähtäväksi jää mitkä ovat tässä tapauksessa maanomistajan vaatimukset, kertoo Saarinen.

Vuonna 2010 Iso-Mustileton pesintäyritykset loppuivat Suomen Ympäristökeskuksen häirintätutkimuksessa kohtuullisen vähin toimenpitein. Samoin Mynälahden Loukkeenkarin puupesintäyritykset torpattiin tuolloin muutamilla saarikäynneillä.

Lähde: TS 7.5.2012