Urheilukalastajat ovat huolissaan siitä, että merimetsoparvet ovat harventaneet voimakkaasti lohikalakantoja Tanskassa.

Pohjoismaiset urheilukalastuksen etujärjestöt vaativat, että merimetsokannan säätelyyn on saatava yhteinen strategia.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK), Norjan Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Tanskan Danmarks Sportsfiskerforbund ja Ruotsin Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) katsovat, että merimetson käyttäytymisestä ja elintavoista on olemassa jo riittävästi tietoa, ja että uusien tutkimusten sijaan on aika toimia.

Urheilukalastajat ovat huolissaan siitä, että merimetsoparvet ovat harventaneet voimakkaasti lohikalakantoja Tanskassa. Järjestöt pelkäävät, että ilman toimia näin käy myös muissa Pohjoismaissa.

Järjestöt vaativatkin Pohjoismaihin yhteistä merimetsostrategiaa ja painottavat, että yleisesti tavattava merimetso ei saa muodostaa uhkaa uhanalaisille tai harvinaisille kalalajeille. Merimetsoasioista vastuussa oleville viranomaisille tulee järjestöjen mielestä antaa tehtäväksi seurata merimetson vaikutuksia kalakantoihin Pohjoismaissa.

Jos selviä vaikutuksia heikkoihin tai uhanalaisiin kalakantoihin havaitaan, tulee merimetsokantaa rajoittaa järjestöjen mielestä aktiivisesti. Pääpaino tulee tällöin olla ylisuurten merimetsopopulaatioiden rajoittamisessa sekä merimetsokolonioiden leviämisen estämisessä uusille alueille, etenkin lohi-, taimen- ja siikapitoisiin virtavesiin.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö muistuttaa, että kasvavien merimetsopopulaatioiden leviäminen merialueelta sisävesiin ja etenkin virtavesiin voi uhata myös Suomessa uhanalaisia ja vaarantuneita vaelluskalakantoja.

Lähde: MT 4.7.2017