Uutta tieyhteyttä haluttaisiin käyttää Rauman sataman laajennukseen.

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Rauman kaupungin ja sataman valituksen päätöksestä, jolla Varsinais-Suomen ely-keskus kielsi joulukuussa 2019 pengertien rakentamisen aloittamisen kahden luodon ja Rauman telakan välille.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi pengertielle rakentamisluvan jo vuonna 2016, mutta ely-keskus kielsi rakentamisen.

Ely-keskuksen mukaan rakentaminen häiritsee ja vahingoittaa rauhoitettujen harmaahaikaran ja merimetson pesintää alueella.

Luotojen harmaahaikarayhdyskunta on kasvanut ja lienee nyt Suomen suurimpia. Lisäksi luodoille on asettunut suuri määrä merimetsoja.

Hallinto-oikeus katsoo, että rakentaminen vahingoittaisi pesiä todennäköisesti ainakin toisella luodoista eli Vähä Järviluodolla.

Hallinto-oikeuden päätös ei ollut yksimielinen. Vähemmistöön jäänyt hallinto-oikeuden jäsen olisi kumonnut ely-keskuksen päätöksen. Hän katsoi, että ely-keskuksella ei ollut perusteita kieltää valittajia jatkamasta ruoppausta ja pengertien rakentamista.

Rauman satamajohtaja Hannu Asumalahti hämmästelee hallinto-oikeuden päätöstä ja vaatii muutosta lakiin, jos päätös jää tällaisenaan voimaan.

Lähde: Yle 23.4.2021