Ely-keskus on myöntänyt luvan merimetsojen pesinnän häiritsemiseen Merikarvialla. Pohjoissatakuntalaisen kunnan alueella pesii Suomen suurin merimetsoyhdyskunta.

Merikarvialle on myönnetty lupa merimetsojen pesinnän häirintään Lankoslahdella.

Kunnan kalastajat ja mökkiläiset sekä matkailuelinkeino ovat pitkään vaatineet oikeutta häiritä pesintää, koska kunnan alueella elää Suomen suurin merimetsoyhdyskunta. Viime kesänä kunnan alueella oli 4 120 pesää.

Ely-keskus on antanut häirintäluvan Kasalan osakaskunnalle. Luvan rajaamalla alueella saa hävittää merimetsojen pesiä ja häiritä merimetsoja väliaikaisilla karkottimilla.

Pesiä ei kuitenkaan saa tuhota, jos niissä on jo merimetsojen munia. Lupa on voimassa vuoden 2018 loppuun asti, tosin siitä voi vielä valittaa hallinto-oikeuteen.

Perusteluna luontoarvot

Ely-keskus perustelee häirintälupaa muun muassa merimetsojen aiheuttamalla veden rehevöitymisellä sekä ahvenkannan suojelulla. Lupa-alueella on tärkeä ahvenen kutualue. Ympäristöviranomaisten arvion mukaan lupa ei vaaranna lajin säilymistä, joten lupa ei riko myöskään EU:n lintudirektiiviä vastaan.

Ely-keskuksen antama lupa on Merikarvian kunnanjohtajan Pentti Ala-Luopan mukaan linjanmuutos. Kunta on pitkään vaatinut viranomaisia suhtautumaan merimetsokannan kasvuun vakavammin.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) on nimennyt työryhmän, joka parhaillaan pohtii koko Suomen merimetsokannan säätelyä. Mukana työryhmässä on myös Merikarvian Ala-Luopa.

Lähde: Yle 3.3.2016