Fisheries Research –sarjassa on julkaistu  Juhani A. Salmen, Heikki Auvisen, Jari Raitaniemen, Mika Kurkilahden, Juha Liljan ja Riikka Maikolan artikkeli ”Perch (Perca fluviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca) in the diet of the great cormorant (Phalacrocorax carbo) and effects on catches in the Archipelago Sea, Southwest coast of Finland”

linkki artikkeliin http://authors.elsevier.com/a/1Q19p_3nFpLvlm