Merimetsojen kannat vahvistuvat edelleen Suomenlahdella ja Pohjanmaan rannikolla. Pohjanmaan kalastajat haluavat pysäyttää lintukannan lisääntymisen. Kalastajat ryhtyvät ajamaan merimetson suojeluun muutosta, jonka myötä merimetso siirtyisi EU:n lintudirektiivissä suojeltavien lintujen listalta metsästettävien joukkoon. Tällä hetkellä merikotkat ovat ainut merimetsojen lisääntymistä rajoittava tekijä.

Merimetson pesiä löydettiin viime kesänä Pohjanmaan rannikolta parituhatta. Kanta on kasvanut muutamassa vuodessa tuhannella parilla.

Pohjanmaan rannikolla elintilaa yhdyskunnille on vielä paljon eikä merimetsojen kannankasvu ole välttämättä loppunut. Pohjanmaalla lintuja on tutkijan mukaan vielä vähän verrattuna muuhun maahan.

– Kyllä niitä voi olla täällä useampi tuhat. En ihmettelisi yhtään, jos täällä pesisi joku 4000 paria, sanoo Suomen ympäristökeskuksen tutkija Pekka Rusanen.

Suomessa merimetsoja pesii kaikkiaan 20 000 tuhatta paria 46 yhdyskunnassa. Lintuja on nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Yksin Merikarvialla pesii 3000 paria. Kanta kasvaa kiivaimmin Suomenlahdella ja Pohjanmaan rannikolla.

Uusimmat yhdyskunnat Pohjanmaalla löytyvät Kristiinankaupungista, Maalahdesta, Vaasasta ja Kokkolasta. Suuri määrä lintuja on pesiytynyt Uudenkaarlepyyn edustalle.

Merimetso Itämeren lintulaji

Lintukanta hävisi Suomesta 1900-luvun alussa, mutta palasi ja runsastui 1980-luvulta lähtien. Kannan kasvun rajoittaminen on vaikeaa. Merimetso on Itämeren laji ja kuuluu EU:n lintudirektiivissä suojeltavien lintujen joukkoon.

Kannan kasvun hillitsemiseksi ELY-keskuksista on haettu vuosien mittaan vajaat sata poikkeuslupaa. Poikkeusluvat eivät menesty kovin hyvin ELY-keskuksissa eivätkä varsinkaan valitusten jälkeen oikeudessa. Lintujen aiheuttamien vakavien vahinkojen kiistaton osoittaminen vaikkapa kalastukselle on lähes mahdotonta.

Kalastajat kyllästyneet  poikkeuslupiin

Pohjanmaan kalastajat ryhtyvät nyt ajamaan muutosta EU:n lintudirektiiviin ja Suomen luonnonsuojelulakiin, jotta poikkeuslupamenettelyistä päästäisiin tositoimiin. Merimetson suojeluun pitää kalastajien mukaan saada muutos.

– EU:n lintudirektiivissä tämä laji täytyy saada siirrettyä metsästettävien lajien listalle. Silloin tehokas kannan säätely on mahdollista, kertoo Österbottens Fiskarförbundetin puheenjohtaja Stefan Råback.

Kalastajien edustaja kertoo lisäksi, että he eivät ole hävittämässä merimetsoja Pohjanmaan rannikolta. Kannan kasvua halutaan hallita mm. tuhoamalla lintujen munia.

Merikotkat hoitavat kantaa

Lintukannan kurissapitäminen on nyt yksin merikotkien vastuulla. Merikotka on paikoin erikoistunut pesien ja poikasten ryöstämiseen.

Tutkija Pekka Rusanen kertoo, että Paraisilla ja Porissa pesivien merimetsojen kimpussa hyöri joukko pääosin nuoria merikotkia. Yhdyskunnasta hävisi yli kaksituhatta pesää parin vuoden aikana.

– Merikotkalla on iso vaikutus nykyään. Kotka on oppinut hyödyntämään näitä ravintonaan ja samalla se hillitsee merkittävästi merimetsoyhdyskuntien kasvua, sanoo Pekka Rusanen.

Lähde: Yle 27.3.2015