Maa- ja metsätalousministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYkeskus) järjestävät valtakunnallisen haun Manner-Suomen merialueen poistokalastustuen osalta. Haku avataan 1.3.2013 ja päättyy 27.3.2013. Hakuun voivat osallistua kaikki Manner-Suomeen rekisteröityneet ammattikalastajat. Samalla alueella toimivat ammattikalastajat voivat ryhmänä tehdä yhteisen hakemuksen.

Poistokalastustukea haetaan oman alueen ELY-keskukselta. Hakulomake on saatavissa internetosoitteesta

http://www.mmm.fi/fi/index/ektr/tuen_hakeminen.html ja ELY-keskuksilta.

 

Lähde: MMM 1.3.2013