Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli vuonna 2021 ennakkoarvion mukaan 94 miljoonaa kiloa. Se oli 18 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista. Rannikkokalastuksessa käytettiin valtaosin rysiä ja verkkoja. Myös useimpien rannikolta kalastettujen lajien saalis jäi pienemmäksi kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennakkoarvion mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna 74 miljoonaa kiloa eli 19 miljoonaa kiloa vähemmän kuin vuonna 2020. Silakan kalastuksen ohessa pyydettyä kilohailia saatiin kaksi miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän, 15 miljoonaan kiloa. Yli puolet kilohailisaaliista ja 15 prosenttia silakkasaaliista purettiin Viron ja Ruotsin satamiin.

Silakan Pohjanlahden saaliskiintiöstä kalastettiin vain puolet

– Pääasiassa troolilla avomereltä pyydettyä silakka- ja kilohailisaalista oli 94 prosenttia merialueen kaupallisen kalastuksen saaliista. Silakan ja kilohailin kalastus oli hyvin keskittynyttä ja seitsemän 30–40 metrin pituista troolaria kalasti saaliista yli puolet. Kaikkiaan silakkaa ja kilohailia kalasti noin 35 troolilla ja noin 220 rysällä tai verkolla pyydystänyttä alusta. Silakasta valtaosa kalastettiin Selkämeren alueelta, kilohaili lounaisilta merialueilta, sanoo yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti

Silakan, kilohailin, turskan ja lohen saalismäärää rajoitetaan vuosittain kansainvälisesti sovittavilla saaliskiintiöillä, joiden tavoitteena on varmistaa kalakantojen kestävä hyödyntäminen. Suomelle on asetettu silakkakiintiö kahdelle kalastusalueelle. Pohjanlahdelle asetetusta kiintiöstä kalastettiin viime vuonna 55 prosenttia. Suomenlahden-Itämeren pääaltaan kiintiöstä kalastettiin 93 prosenttia.

Pohjanlahden saaliskiintiöstä jäi suuri osa hyödyntämättä kalastuksen säätelyn vuoksi, kun saaliskiintiötä muutettiin poikkeuksellisesti keskellä vuotta 53 miljoonasta kilosta 102 miljoonaan kiloon. Päätös kiintiön nostamisesta tehtiin markkinoiden toiminnan kannalta niin myöhään, etteivät kalastajat ja kalanjalostajat pystyneet reagoimaan siihen.

Kilohailikiintiö hyödynnettiin täysin. Lohikiintiöstä kalastettiin kolme neljäsosaa eli reilut 26000 lohta.  Itämeren turskakannat ovat erittäin heikossa tilassa, ja saaliskiintiöitä on pienennetty voimakkaasti viimeisten vuosien aikanaVielä kymmenen vuotta sitten Suomen turskasaalis oli yli miljoona kiloa, mutta viime vuonna turskaa kalastettiin 35 tonnia eli vain pari prosenttia vuosikymmenen takaisesta määrästä.

Reilut tuhat aktiivista kalastajaa

– Valtaosa kaupallisista kalastajista kalasti verkoilla tai rysillä rannikolla. Rannikkokalastuksen yleisin saalislaji oli ahven, jota sai saaliiksi yli 800 kaupallista kalastajaa, Söderkultalahti toteaa.

Ahvensaalis kasvoi edellisestä vuodesta, mutta oli hieman 2000-luvun keskiarvoa pienempi. Ahvenen jälkeen seuraavaksi yleisimmät rannikkokalastuksen saalislajit olivat siika, hauki, kuha, lahna, särki, made, taimen, kuore, silakka, säyne ja lohi. 2000-luvun keskisaaliisiin verrattuna kuoreen ja muikun saalis oli viime vuonna suurempi. Kuha- ja siikasaalis jäi 2000-luvun keskisaaliista puoleen, taimensaalis neljäsosaan. Myös lohi-, made- ja haukisaaliit olivat keskimääräistä pienemmät.

– Saaliiden pienenemiseen on vaikuttanut muun muassa kalastuksen väheneminen. Aktiivisten kalastajien määrä on huvennut kymmenen viime vuoden aikana reilusta 2100 kalastajasta alle puoleen.

Tilaston taustaa

Tiedot perustuvat Luken laatimaan ennakkoarvioon merialueen kaupallisen kalastuksen saaliista. Silakan, kilohailin, lohen ja turskan saaliit ovat ennakkoarviossa varsin luotettavia. Sen sijaan muiden lajien saalismäärät voivat vielä tarkentua jonkin verran lopullisessa tilastossa, joka valmistuu toukokuussa.

Kaikki kaupalliset kalastajat ovat velvollisia ilmoittamaan saaliinsa saalislajista ja aluksen koosta riippuen joko suoraan mereltä, 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta tai kalastuskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Yli 15- metrisissä aluksissa on satelliittiseurantalaitteisto, jonka avulla seurataan aluksen liikkeitä. Varsinais-Suomen ely-keskus ja Ahvenanmaan maakuntahallitus seuraavat saaliskiintiöiden täyttymistä. Luke saa kalastustiedot käyttöönsä tilastointia ja tutkimusta varten.

Lisätietoja:

Yliaktuaari Pirkko Söderkultalahti, puh. 0400 143 043, pirkko.soderkultalahti@luke.fi
Yliaktuaari Mika Rahikainen, puh. 029 532 2288, mika.rahikainen@luke.fi

Tilasto: Kaupallinen kalastus merellä 2021 (ennakko)

Lähde: Luke 27.1.2022