Rannikkokalastus, alle 8500/10000 e
Rannikkokalastus, yli 8500/10000 e
Pienet troolarit
Isot troolarit
2016
Yrityksiä (kpl)
1 036
216
28
18
Työllisyys (htv)
99
77
41
83
Tuotot (milj. e)
2,9
7,0
7,1
19,7
Jalostusarvo (milj. e)
1,4
4,4
3,5
9,8
Käyttökate (milj. e)
1,3
3,9
2,1
6,0
Nettotulos (milj. e)
0,2
2,9
0,8
2,6