Suomen ammattikalastuksen saalis mereltä oli 148 miljoonaa kiloa vuonna 2014. Saalis oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Se oli määrältään kymmenen miljoonaa kiloa suurempi, mutta arvoltaan kuusi miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Tiedot ilmenevät Luonnonvarakeskuksen uudesta tilastosta Am-mattikalastus merellä 2014.

Merialueen ammattikalastajat saivat saaliistaan 40 miljoonaa euroa vuonna 2014. Arvoltaan ylivoimaisesti tärkein laji oli silakka (28 milj. euroa). Muita taloudellisesti merkittäviä saalislajeja olivat siika (2,6 milj. euroa), kilohaili (2,4 milj. euroa), kuha (2,0 milj. euroa), ahven (1,9 milj. euroa) ja lohi (1,0 milj. euroa). Silakka oli arvokkain saalislaji useimmilla merialueilla, mutta Suomenlahdella arvokkain saalis saatiin kilohailista ja Perämerellä siiasta.

Avomereltä silakkaa ja kilohailia, rannikolta siikaa, kuhaa, ahventa ja muita lajeja

Ammattikalastajien silakkasaalis oli 130 miljoonaa kiloa. Se oli yhdeksän miljoonaa kiloa suurempi kuin edellisenä vuonna. Toiseksi eniten kalastettiin kilohailia, 12 miljoonaa kiloa. Silakka, kilohaili samoin kuin turska ja lohi ovat kiintiöityjä kalalajeja, joiden saalismäärää säädellään vuosittaisilla saaliskiintiöillä.

–        Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit muodostivat 96 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista. Suuri osa saaliista purettiin ulkomaisiin satamiin; silakasta kolmannes, kilohailista puolet ja turskasta lähes 90 prosenttia, kertoo tutkija Pirkko Söderkultalahti Luonnonvarakeskuksesta. 

Silakan, kilohailin ja turskan kalastus on keskittynyt muutamalle kymmenelle alukselle. Valtaosa ammattikalastajista kalasti rannikolla verkoilla tai rysillä mm. ahventa (1,1 milj. kg), siikaa (0,7 milj. kg) ja kuhaa (0,4 milj. kg).

Lähde: Luke 2.6.2015

saalis eng ices-2015-1

 

ices taulukko

 

tarkempia tietoja:

http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__06