Suomen ammattikalastuksen saalis mereltä oli 133 miljoonaa kiloa vuonna 2012. Se oli 13 miljoonaa kiloa suurempi ja kolme miljoonaa euroa arvokkaampi kuin edellisenä vuonna.

Merialueen ammattikalastajat saivat saaliistaan 36 miljoonaa euroa vuonna 2012. Arvoltaan tärkein laji oli silakka (23 milj. euroa). Taloudellisesti merkittäviä saalislajeja olivat myös siika (2,3 milj. euroa), kuha (1,8 milj. euroa), turska (1,8 milj. euroa), ahven (1,8 milj. euroa), kilohaili (1,5 milj. euroa) ja lohi (1,0 milj. euroa). Suomenlahdella arvokkain saalis saatiin kuhasta, eteläisellä Itämerellä turskasta ja muilla merialueilla silakasta. Tiedot ilmenevät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uudesta tilastojulkaisusta Ammattikalastus merellä 2012.

Silakkasaalis oli 117 miljoonaa kiloa, ja se kasvoi edellisestä vuodesta lähes kymmenen miljoonaa kiloa. Toiseksi eniten kalastettiin kilohailia, yhdeksän miljoonaa kiloa. Kilohailisaalis pieneni seitsemän miljoonaa kiloa. Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit kattoivat 95 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista. Silakan, kilohailin, turskan ja lohen saalismäärää säädellään vuosittaisilla saaliskiintiöillä. Etenkin silakkakanta on viime vuosina ollut vahva ja sen saaliskiintiöt suuria.

Valtaosa ammattikalastajista kalasti verkoilla tai rysillä rannikkoalueella. Rannikkolajeista eniten kalastettiin ahventa (1.0 milj. kg), lahnaa (0,8 milj. kg) ja siikaa (0,7 milj. kg). Kuhaa kalastettiin 0,4 miljoonaa kiloa ja lohta 0,3 miljoonaa kiloa.

Runsas kolmannes kalastajista ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalisvahingoista vuoden 2012 aikana. Hylkeet häiritsivät etenkin rannikkokalastusta monin tavoin, ja joissakin tapauksissa ne pakottivat kalastajat luopumaan perinteisistä pyyntipaikoista tai lopettamaan kalastuksen kokonaan.

taulukko0606

taulukko20606

 – = Ei yhtään saalista 0 = Saalis pienempi kuin 500 kg

 
* Saaristomeri, Ahvenanmeri ja Itämeren pääaltaan pohjoisosa

. Julkaisu Ammattikalastus merellä 2012. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2013.

Lähde: rktl