Neuvosto hyväksyi 6.5 lopulta meri- ja kalatalousrahastoasetuksen. Euroopan parlamentti hyväksyi omasta puolestaan asetuksen jo huhtikuussa.

Tämän myöntä voidaan nyt Suomessa viimeistellä kansallinen toimintaohjelma, joka luultavasti syksyllä jätetään komission hyväksyttäväksi. Meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varat voidaan saada käyttöön mahdollisesti vuoden 2015 alkupuolella.

Lähde: Neuvosto 6.5 ja SAKL