Euroopan parlamentti äänesti tiistaina tiukemmista rajoituksista hyljetuotteiden kauppaan. Kauppa on ollut kiellettyä kahta poikkeusta lukuun ottamatta, joista toista ollaan nyt poistamassa. Parlamentin hyväksymän kannan mukaan kalakantojen suojelua varten tapahtuvasta pienimuotoisesta hylkeenpyynnistä saatujen tuotteiden kauppa kielletään, mutta inuiittien ja muiden alkuperäiskansojen tekemien tuotteiden myynti sallitaan edelleen.

Parlamentti hyväksyi mietinnön äänin 631 puolesta, 31 vastaan ja 33 tyhjää.

Muutoksia tarvitaan, jotta EU-lainsäädäntö saadaan WTO-yhteensopivaksi.

EU kielsi hyljetuotteiden kaupan vuonna 2009. Lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2010. Kaksi poikkeusta sääntöön kuitenkin sallittiin: tuotteet, jotka ovat seurausta alkuperäiskansojen hylkeenpyynnistä ja tuotteet, jotka saadaan muun pienimuotoisen kestävän ”meriresurssihallinnon” takaamiseksi tehdyn pyynnin seurauksena.

Kanada ja Norja veivät kiellon Maailman kauppajärjestöön (WTO), ja kesäkuussa se päätti, että kielto oli perusteltu hylkeiden hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta poikkeuksiin tarvittiin lisäselvennystä. WTO:n kannan perusteella Euroopan komissio ehdotti helmikuussa 2015 nykyisten EU-sääntöjen muuttamista.

Uuden ehdotuksen mukaan inuiitit saavat edelleen myydä hylkeistä tehtyjä tuotteita EU:n alueella, mutta vain, jos heidän metsästysmenetelmissään otetaan huomioon eläinten hyvinvointi, jos ne ovat perinteiden mukaisia ja ne edistävät perinteiden säilymistä.

Sen sijaan poikkeus, joka sallii kalakantojen suojelemiseksi tehdyn pienimuotoisen hylkeenpyynnin seurauksena saatavien tuotteiden myynnin, poistetaan.

Komissiolle annetaan tehtäväksi tiedottaa uusista säännöistä niin kansalaisille kuin myös tulliviranomaisille. Tarkoituksena on poistaa inuiittien ja muiden alkuperäiskansojen hylkeenmetsästykseen liittyviä väärinkäsityksiä ja negatiivisia mielikuvia.

Komission täytyy raportoida uuden lainsäädännön tuloksista vuoden 2019 loppuun mennessä ja kiinnittää selvityksessään huomiota erityisesti sääntöjen inuiittiyhteisöön kohdistuviin vaikutuksiin.

”Muokkasimme komission esitystä ja otimme paremmin huomioon inuiittien ja muiden alkuperäiskansojen itsemääräämisoikeuden”, mietinnön laatija Cristian-Silviu Bușoi (EPP, Romania) kertoi aiheesta maanantaina täysistunnossa käydyn keskustelun aikana.

Seuraavaksi

Jotta uudet säännöt tulevat voimaan, myös EU:n ministerineuvoston täytyy vielä hyväksyä ne.

Lähde: Euroopan parlamentti tiedotus 8.9.2015