Europaparlamentarikern Nils Torvalds skriver idag i en insändare i HBL om reformen av EU:s fiskeripolitik. Han skriver bland annat:

”Fiskerireformen handlar alltså inte så mycket om Finland eller om finska fiskare, som i huvudsak bedriver ett ganska litet och kustnära fiske. De utför under tuffa omständigheter ett hårt jobb, med selektiva redskap. De förtjänar ett samhälleligt stöd, i synnerhet av konsumenterna som borde vara beredda att betala en hygglig ersättning för närfångad inhemsk fisk. Det finns alldeles tillräckligt med utmaningar också här både på grund av Östersjöns känslighet och genom klimatets bistra omständigheter, men dessa kommer i reformens andra del: Europeiska havs- och fiskerifonden, som kommer att behandla såväl säl- och skarvskador som andra mer närrelaterade utmaningar som de finländska yrkesfiskarna har.”

 

Källa: HBL 26.2.2013