Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) valittiin uusi hallitus valtuuskunnan kokouksessa Espoossa 12.12. Myös valtuuskunnan jäseniä vaihtui. Kokouksen yhteydessä käytiin mielenkiinnolla läpi hallituksen kriisipaketin lisämäärärahan mahdollistamia toimia maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseksi. Toimet koettiin tarpeellisiksi ja osaltaan yrittäjien vaikeaa tilannetta lievittäviksi.
Valtuuskunnan ja hallituksen toimikausi kattaa vuodet 2017 – 2019. Melan valtuuskunnan asettaa Eläketurvakeskus (ETK). Valtuuskuntaan kuuluvat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi maa- ja metsätalousministeriön (MMM), sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä valtiovarainministeriön (VM) nimeämät jäsenet sekä asiakkaiden etuja valvovien järjestöjen kymmenen edustajaa. Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä Mika Nieminen Ylöjärveltä. Valtuuskuntaan nousee ensimmäistä kertaa apurahansaajavakuutettuja edustava jäsen, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja, yliopistonlehtori Petri Koikkalainen.
Melan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee Eläketurvakeskus. Hallituksen johdossa jatkaa puheenjohtajana Juha Marttila. Ministeriöt (MMM, STM ja VM) nimeävät hallitukseen kukin yhden jäsenen. Melan valtuuskunta valitsee neljä jäsentä, jotka edustavat asiakkaita.
Valtuuskunnan kokouksessa perehdyttiin myös hallituksen kriisipaketissa osoitetun lisämäärärahan käyttöön maatalousyrittäjien jaksamisen tueksi. Varhaiseen välittämiseen ja jaksamisen avuksi suunnataan uudenlaisia toimenpiteitä vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on auttaa uupumisuhan alla olevaa maatalousyrittäjää riittävän ajoissa oikean avun piiriin. Tätä tärkeää työtä tekevät sekä Melan omat projektityöntekijät että alueellisten maatalousyrittäjien hyvinvointihankkeiden vetäjät. Heidän kauttaan voi Melasta saada ostopalvelusitoumuksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä taloudellisen ja juridisen asiantuntija-avun palveluihin.
– Näillä konkreettisilla tukitoimilla pyritään edes hieman lievittämään yrittäjien vaikeaa tilannetta, kiteyttää Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari.
Seminaarissa paneuduttiin myös maatalousyrittäjien eläketurvaa luotaavaan Eläketurvakeskuksen uuteen tutkimuksen. Positiivinen kehitys maatalousyrittäjien työurien pidentymisessä on edelleen jatkunut. Maatalousyrittäjien työurat ovat keskimääräisesti palkansaajien työuria pidempiä. Haasteena tutkimuksen mukaan on se, että maatalousyrittäjien työeläketaso jää palkansaajien keskimääräistä tasoa alhaisemmaksi. Vakuutusmaksun perusteena oleva työtulo määrittää tulevan eläkkeen tason. Työtulon oikeellisuus kannattaakin aika ajoin tarkistaa.
– Maatalousyrittäjät tietävät hyvin työtulon merkityksen eläkkeiden ja päivärahaetuuksien tason kannalta, mutta tässäkin haasteellinen taloustilanne asettaa nyt omat reunaehtonsa, Huotari toteaa.

Melan valtuuskunta kaudella 2017-2019

Puheenjohtaja
Maanviljelijä Mika Nieminen, Ylöjärvi (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry)
Varapuheenjohtaja
johtaja Riitta Korpiluoma (ETK)
Varsinaiset jäsenet
Maatalousneuvos Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriön nimeämä jäsen
Hallintoylijohtaja Jaana Koski, sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä jäsen
Lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriön nimeämä jäsen
Maanviljelijä, agrologi Marita Miettinen, Kontiolahti (MTK)
Maatalousyrittäjä, agrologi Kallepekka Toivonen, Nurmijärvi (MTK)
Maanviljelijä Martti Mäkelä, Pihtipudas (MTK)
Maanviljelijä Asko Ojala, Kauhajoki (MTK)
Maatalousyrittäjä Anne Nykänen, Mikkeli (MTK)
Maatalousyrittäjä, AMK-agrologi Eija Kodis, Nivala (MTK)
Maanviljelijä Stefan Thölix, Mustasaari (SLC)
Puheenjohtaja, yliopistonlehtori Petri Koikkalainen, Rovaniemi (Tieteentekijöiden liitto)
Toiminnanjohtaja Anne Ollila, Rovaniemi (Paliskuntain yhdistys)
Ammattikalastaja Heikki Salokangas, Pori (Suomen Ammattikalastajaliitto ry)
Melan hallitus kaudella 2017-2019
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja Juha Marttila (MTK)
Varapuheenjohtaja
Johtaja Mikko Kautto (ETK)
Varsinaiset jäsenet
Osastopäällikkö Veli-Pekka Talvela (MMM)
Neuvotteleva virkamies Minna Liuttu (STM)
Budjettipäällikkö Hannu Mäkinen (VM)
Maanviljelijä, agrologi Jarmo Mäntyharju (MTK)
Maatalousyrittäjä, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi Kati Partanen (MTK)
Maatalousyrittäjä Henna Vuotila (MTK)
Puheenjohtaja Holger Falck (SLC)
Lähde: Mela 13.12.2016