Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen asiakasryhmistä kalastajien määrä väheni eniten vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna.

Maatilataloudenharjoittajien määrä oli vuoden lopulla 59 597 (−3,5 %), metsätaloudenharjoittajien 3 040 (−3,6 %), poronhoitajien 936 (−3,6 %), kalastajien 549 (−4,7 %) ja apurahansaajien 3 077 (+6,4 %).

Lähde: MYEL-vakuutetut asiakkaat 31.12.2016, Melan toimintakertomus 2016