Hallitus on nimittänyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtajaksi eläinlääketieteen lisensiaatti Matti Ahon ajaksi 1.5.2012–30.4.2019.

Aho siirtyy virkaan maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön paikalta.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimivan Eviran päämääränä on tutkimuksella ja valvonnalla varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä.

Lähde: MMM-tiedote 29.3.2012