Matti Aho on tänään aloittanut työnsä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtajana. Aho on nimitetty tehtävään ajalle 1.5.2012–30.4.2019. Aho siirtyy Eviraan maa- ja metsätalousministeriöstä, jossa hän on toiminut osastopäällikkönä sekä Suomen eläinlääkintöpäällikkönä viimeiset 10 vuotta.

Aho aloittaa tehtävänsä innolla ja toiveikkain mielin.

”Eviralla on keskeinen rooli elintarviketurvallisuuden varmistajana, mutta pelkin viranomaistoimin tätä työtä ei saada tehdyksi. Koen tärkeäksi, että asiakkaamme ja sidosryhmämme ovat selvillä tavoitteistamme ja ovat valmiita työskentelemään yhdessä kanssamme niiden edistämiseksi. Vuoropuhelu kuluttajien ja tavallisten kansalaisten kanssa on yksi haastavista tehtävistäni, korkea luottamustaso on ansaittava myös tulevaisuudessa”, pohtii Aho tehtäväänsä pääjohtajana.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran päämääränä on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Virastolla on yhdeksän aluetoimipaikkaa eri puolilla Suomea. Lisäksi Eviran lihantarkastushenkilöstöä työskentelee teurastamoissa kuudellatoista paikkakunnalla. Henkilöstöä Evirassa on yhteensä noin 700.

Lähde: Evira 2.5.2012