Förvaltningsmagister Marja Tiura har utnämnts till verksamhetsledare för Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund, FPF-Profur, från 1.4.2013. Hon inleder omgående sin verksamhet vid förbundet. Den nuvarande verksamhetsledaren Michael Hornborg fortsätter fram till utgången av mars och satsar därefter på att driva familjens gård i Lojo.

Tiura har varit riksdagsledamot för Samlingspartiet från 1999 till 2011.

FPF-Profurs styrelseordförande Kenneth Ingman beskriver Tiura som en professionell, utåtriktad och positiv person som kommer att vara utmärkt väl lämpad att leda den organisation som svarar för intressebevakning och rådgivning inom pälsnäringen.
– Marja Tiura är född och uppvuxen på en bondgård och därför väl förtrogen med djurhållning och allt vad det innebär. Hon har en gedigen erfarenhet av samhällelig påverkan. Vid förbundets intressebevakning kan vi dra stor nytta av hennes insikter i beslutsprocesserna såväl inom landet som i EU, berättar Ingman.

Tiura: Pälsnäringen bär upp välfärdssamhället
 
Marja Tiura ser med iver fram mot sina nya utmaningar. 
– Pälsnäringen bygger upp det finländska välfärdssamhället. Nu när varje exporteuro är värdefull accentueras näringens betydelse än mer, säger Tiura.  
– På senare tid har vi helt befogat oroat oss över den finländska varvsindustrins framtid. Värdet av de fartygsleveranser som just nu är aktuella har uppskattats till ungefär 400 miljoner euro per styck. Pälsnäringen inbringar exportintäkter i samma storleksklass vartenda år! Det sker dessutom utan offentligt stöd och nästan uteslutande med inhemska produktionsinsatser, vilket inte brukar vara fallet inom industrin. 
– Man kan gott och väl förlikna pälsnäringen vid ett kryssningsfartyg som bär upp det finländska välfärdssamhället. Vem skulle vinna på att sänka ett sådant skepp, undrar Tiura. 
– De finländska pälsfarmarna kan också vara stolta över hur väl de tar hand om sina djur.  Själv uppvuxen på en mjölkgård vet jag att man aldrig kan pruta på produktionsdjurens välbefinnande. Att djuren har det bra är en hederssak och ett livsvillkor för pälsnäringen, konstaterar Tiura.

Källa: FPF 1.3.3013