Maa- ja metsätalousministeriö on 22.6 avannut määräaikaisen hakumenettelyn tiettyjen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmassa olevien toimenpiteiden osalta. Hakumenettelyssä mukana olevat toimenpiteet:

Hakumenettely koskee seuraavia Suomen toimintaohjelman toimenpiteitä:

–          Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3)

–          Tutkimuksen ja kalastuksen välinen kumppanuus (art. 28 ja 44.3)

–          Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (art. 43 ja 44.1 f)

–          Kalastuksen ympäristöinnovointi (art. 39 ja 44.1 c)

–          Jätteiden kerääminen merestä (art. 40.1 a)

–          Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (art. 40 alakohdat b-g ja i sekä art. 44.6)

–          Vesiviljelyn innovaatiot (art. 47)

–          Markkinoille saattamisen toimet (art. 68)

Hakumenettely alkaa 23.6.2016 ja päättyy 9.9.2016. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (hyrrä) puolenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15 mennessä ELY-keskukseen.

Hakulomakkeet ja –ohjeet, linkki https://www.sakl.fi/index.php/fi/ajankohtaista/3860-mmm-vahvistanut-emkr-n-hakulomakkeen-ja-ohjeen

Lähde: ELY-keskus 30.6.2016