Euroopan unionin maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysselissä torstaina 11. toukokuuta 2017. Suomea kokouksessa edustaa ensimmäistä kertaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maatalousministerit keskustelevat kokouksessa kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta. Neuvoston on tarkoitus muodostaa yhteinen näkemys teknisistä toimenpiteistä, joilla säädellään kaupallisen kalastuksen toimintatapoja merialueilla. Jos yhteinen näkemys syntyy, etenee esitys kolmikantaneuvotteluihin komission ja Euroopan parlamentin kanssa.

Keskusteltava kompromissiehdotus säilyttäisi ennallaan silakan ja kilohailin kalastusmääräykset, nykyisen ajoverkoilla kalastamisen kiellon Itämerellä sekä lohenkalastuksen rajoitukset. Teknisten toimenpiteiden lisäksi esitys sisältää valtuudet täydentää toimenpiteitä alueellisesti yhteistyössä muiden jäsenmaiden kanssa, mikä lisää kansallista liikkumavaraa.

Käsiteltävän esityksen vaikutukset Suomen kalastuselinkeinolle ovat vähäisiä, sillä se pääosin ylläpitää nykyisiä määräyksiä. Neuvoston käsittelyssä oleva esitys vähentäisi hallinnollista taakkaa poistamalla esimerkiksi pyöriäisten tarkkailijavelvoitteen.

Lähde: MMM tiedote 10.5.2017