EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Luxemburgissa 26.-27. kesäkuuta. Neuvoston asialistalla olivat mm. tiedonanto vuoden 2024 kalastusmahdollisuuksista, asetus kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä sekä kansainväliseen kauppaan liittyvät maatalouskysymykset. Lisäksi ministerit keskustelivat Euroopan poikkeuksellisesta kuivuustilanteesta ja kasvavista suurpetokannoista Euroopassa. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Suomi jakoi huolet Euroopan kasvavista suurpetokannoista sekä painotti kestävän kalastuksen merkitystä.

Suomi tuki keskustelussa Romaniaa, Tšekkiä ja Slovakiaa, jotka nostivat esille kasvavat suurpetokannat ja niiden mukanaan tuomat haasteet maaseutualueille ja maataloudelle. ”Minusta aika on kypsä sille, että arvioimme avoimesti kaikkien suurpetopopulaatioiden tilan ja suojelutarpeen ja päivitämme luontodirektiivin liitteitä”, ministeri Essayah totesi. 

Komissio esitti kokouksessa tiedonantonsa ”Kestävää kalastusta EU:ssa, tilannekatsaus ja suuntaviivoja vuodelle 2024”. Suomi kannatti komission aikomusta perustaa ehdotuksensa kalastusmahdollisuuksista kestävän kalastuksen periaatteisiin. Tämän lisäksi annettiin puheenjohtajan kalatalouspakettia koskevat päätelmät, joita Suomi tuki korostaen kalastuslaivastojen energiasiirtymän vauhdittamista sekä kalastuksen ja merituulivoiman yhteensovittamista.  

Lähde: MMM tiedote 27.6.2023