Maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee muun muassa yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevasta ehdotuksesta. Puheenjohtajamaa on määritellyt aiheiksi kalastuspolitiikan alueellistamisen ja siirrettävät kalastusoikeudet.

Suomi tuo keskustelussa esiin, että alueellistaminen on tärkeä elementti yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisessa. Alueellistamissäännösten pitää mahdollistaa se, että jäsenvaltiot yksin tai yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa ohjaavat kalastusta merialueiden alueellisten olosuhteiden perusteella.

Suomi ei kannata ehdotusta, jonka mukaan jäsenvaltiot velvoitettaisiin siirrettäviä kalastusoikeuksia koskevien järjestelmien käyttöönottoon. Tällaisten järjestelmien käyttöönoton pitäisi perustua kansalliseen harkintaan ja päätöksentekoon. Kalastuskapasiteetin ja kalastusmahdollisuuksien tasapainon ylläpitäminen on Suomen kannan mukaan vaikeaa, koska kalakannat vaihtelevat myös luontaisesti ja voivat aiheuttaa yli- tai alikapasiteettitilanteen. Siirrettävät kalastusoikeudet eivät voi täysin ratkaista tätä ongelmaa.

Lähde: MMM 25.4.2012