Maatalous- ja kalastusneuvosto hyväksyi kokouksessaan 20.4.2015 yleisnäkemyksen ehdotuksesta Itämeren kalakantojen monivuotisesta suunnitelmasta. Ehdotuksella on tarkoitus järjestää silakka-, kilohaili- ja turskakantojen hoito ja käyttö pitkäjänteisesti ennalta vahvistettujen tavoitteiden perusteella. Suomi saavutti keskeiset tavoitteensa.

Ehdotuksen käsittely siirtyy seuraavaksi kolmikantaneuvotteluihin Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission kesken. Euroopan parlamentin kanta ehdotukseen valmistuu 27.4.2015. Ehdotus on tarkoitus saada valmiiksi ja sovellettavaksi mahdollisimman pian.

Lähde: MMM 20.4.2015