EU:n maatalousministerit ovat kokouksessaan Luxemburgissa 22. – 23.10.2012 päättäneet Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuonna 2013. Ministerit neuvottelivat myös Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta neuvosto pääsi osittaiseen yleisnäkemykseen neuvoston kannasta, joka kattaa komission rahastoa koskevasta ehdotuksesta mm. tukeen oikeuttavat toimenpiteet. Myöhemmin käsiteltäväksi jäi esimerkiksi rahaston hallinto- ja valvontajärjestelmä sekä jäsenmaiden välisen varojen jaon periaatteet. Nyt saavutetun yhteisymmärryksen mukaisesti kalastusta ja vesiviljelyä voitaisiin tukea edelleen ohjelmakaudella 2014-2020.

Tukijärjestelmät mahdollistaisivat aiempaa paremmin kalastuksen ympäristötoimenpiteiden rahoittamisen. Suomelle tärkeää oli myös, että neuvoston kannassa varmistettiin mm. ympäristömyönteisten vesiviljelylaitosten investointituet ja sisävesi- ja talvikalastuksen rinnastaminen merialueen kalastukseen yhdenvertaisuuden pohjalta. Kiistanalaisesta alusten romuttamisen tukijärjestelmästä luovuttaisiin siirtymäkauden jälkeen. Asetuksen lopullinen sisältö riippuu kuitenkin neuvoston lisäksi myös Euroopan parlamentin kannasta, jonka odotetaan valmistuvan ensi vuonna.

Lähde: MMM 24.10.2012